ศูนย์บริการสุขภาพฯ เปิดบริการ “หน่วยกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ช่วงเย็น)” สำหรับนักกีฬามหาวิทยาลัย และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีใบนัดทำกายภาพบำบัด

กิจกรรมสุดพิเศษอย่าง “ดนตรี กีฬา เป็นยาวิเศษ” โดยวงดนตรีบุคลากรคุณภาพอย่าง #อะไรแบนด์ และ #จามเก้าแบนด์ เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย