กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้นให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อนำไปจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเพชรชมพู อาคารจามจุรี 9

บรรยากาศกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “ขยับสักนิดพิชิตความปวด” ครั้งที่ 2 โดย นพ.กวี อนันต์นับ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ อาคารจามจุรี 9 ชั้น 1