ศูนย์บริการสุขภาพ ฯ จัดการอบรมปฐมพยาบาลในโครงการ อบรมพี่เชียร์

ศูนย์บริการสุขภาพ ฯ จัดการอบรมปฐมพยาบาลในโครงการ อบรมพี่เชียร์

Posted by admin_cuhc on Wed, 02/05/2012 - 16:52

ศูนย์บริการสุขภาพ ฯ จัดการอบรมปฐมพยาบาลในโครงการ อบรมพี่เชียร์ วัน พฤ. 3555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรชมพู อาคารจามจุรี 9 ชั้น 2

ดาวน์โหลดไฟล์ โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น.ppt