งานแถลงข่าวโครงการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจ AED วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2560