การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และติดตั้งเครื่อง AED วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560

การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และติดตั้งเครื่อง AED วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560

Posted by admin_cuhc on Tue, 29/08/2017 - 17:02

>>>การบรรยาย "เคล็ดลับอายุยืน ไม่ล้ม" โดย นพ.สัณฐิติ ดะหลัน แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู <<<