ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

Posted by admin_cuhc on Fri, 21/03/2008 - 09:24

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ

254 อาคารจามจุรี 9 ชั้น 2.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330

ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 16:00.

โทรศัพท์ : 02-218-0568(ฝ่ายบริการ)

โทรสาร : 02-218-0574

Email: cuhc@chula.ac.th

คลิกดูแผนที่ อาคารจามจุรี 9