โครงการ "จุฬาบ้านนี้สุขภาพดี" เรื่อง สายตาแจ่มใส โดยไม่ใส่แว่น