งานแถลงข่าวโครงการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจ AED วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2560

Posted by Anonymous on Wed, 30/08/2017 - 08:44

การบรรยาย "เคล็ดลับอายุยืน ไม่ล้ม" โดย นพ.สัณฐิติ ดะห์ลัน แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู 22 สิงหาคม 2560

Posted by admin_cuhc on Tue, 29/08/2017 - 17:06

>>>การบรรยาย "เคล็ดลับอายุยืน ไม่ล้ม" โดย นพ.สัณฐิติ ดะหลัน แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู <<<

ตรวจสุขภาพผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

Posted by admin_cuhc on Tue, 29/08/2017 - 17:05

>>>ตรวจสุขภาพผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560<<<

การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และติดตั้งเครื่อง AED วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560

Posted by admin_cuhc on Tue, 29/08/2017 - 17:02

>>>การบรรยาย "เคล็ดลับอายุยืน ไม่ล้ม" โดย นพ.สัณฐิติ ดะหลัน แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู <<<

โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Posted by admin_cuhc on Thu, 28/05/2015 - 09:40

วันครบรอบ ๙๘ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

Posted by admin_cuhc on Thu, 26/03/2015 - 09:06

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ทำบุญประจำปี ๒๕๕๘

Posted by admin_cuhc on Fri, 06/03/2015 - 09:46

สัมนาประจำปี ๒๕๕๘

Posted by admin_cuhc on Thu, 05/03/2015 - 15:52

>>>รูปภาพสัมนาประจำปี<<<

โครงการแรกพบบุคลากรใหม่ประจำปี ๒๕๕๘

Posted by Anonymous on Thu, 05/03/2015 - 15:49
  • เดือนมกราคม
  • เดือนกุมภาพันธ์
  • เดือนมีนาคม
  • เดือนเมษายน
  • Syndicate content