ตารางการออกตรวจของแพทย์

ตารางการออกตรวจของแพทย์

ServiceDetailNote
ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00 - 15.30 น.
ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 15.15 น.
คลินิกโรคเฉพาะทาง ให้บริการดังนี้1. คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันจันทร์บ่าย เวลา 13.30 - 15.30 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5
(นายแพทย์สัณฐิติ ดะห์ลัน)
วันศุกร์เช้า เวลา 09.30 - 11.30 น. ทุกสัปดาห์
(นายแพทย์สัณฐิติ ดะห์ลัน)

"กรุณาทำการนัดหมายก่อนเข้ารับการตรวจรักษาทุกครั้ง อย่างน้อย 1 สัปดาห์ และยื่นใบนัดก่อนเวลา 14.30 น. ในวันจันทร์ และก่อน 10.30 น. ในวันศุกร์

2. คลินิกสูติ-นรีเวช
วันอังคารบ่าย เวลา 13.30 - 15.30 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5
วันพุธบ่าย เวลา 13.30 - 15.30 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5

3. คลินิกจักษุ
วันพุธบ่าย เวลา 13.30 - 15.30 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5 และ สัปดาห์ที่ 2,4

4. คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-11.30 น. ทุกสัปดาห์
เวลา 13.30-15.15 น. ตามเวลาที่นัดหมาย

5. คลินิกศัลยกรรม กระดูกและข้อ
วันพุธบ่าย เวลา 13.30 - 15.30 น.
วันพฤหัสบดีเช้า เวลา 09.30 - 11.30 น.
(ทีมแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อจากรพ.จุฬาฯ)

6. คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันจันทร์บ่าย เวลา 13.30-15.30 น. เดือนละ 1 ครั้ง (สอบถาม วัน-เวลา ที่เคาน์เตอร์2)
วันอังคารบ่าย เวลา 13.30-15.30 น. ทุปสัปดาห์

7.คลินิกโรคภูมิแพ้
วันจันทร์เช้า เวลา 09.30 - 11.30 น. ทุกสัปดาห์

8. คลินิกวัยทอง
วันพฤหัสบดีบ่าย เวลา 13.30 - 15.30 น. สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

9. คลินิกโรคไต
วันศุกร์เช้า เวลา 09.30 - 11.30 น. ทุกสัปดาห์

10. คลินิก หู คอ จมูก
วันพุธเช้า เวลา 09.30 - 11.30 น. ทุกสัปดาห์
วันศุกร์เช้า เวลา 08.00-09.30 น. ทุกสัปดาห์

11. คลินิก ทางเดินอาหาร
วันพุธบ่าย เวลา 13.30 - 15.30 น. ทุกสัปดาห์

12. คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และระบบฮอร์โมน
วันพฤหัสบดีเช้า เวลา 08.00 - 10.00 น. ทุกสัปดาห์

13. คลินิกผิวหนัง
วันพฤหัสบดีบ่าย เวลา 13.30 - 15.30 ทุกสัปดาห์
กายภาพบำบัดทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ช่วงเช้า เวลา 08.30 - 11.30 น.
ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 15.30 น.
มีใบสั่งการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง
ของศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
ทันตกรรมทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ช่วงเช้า เวลา 09.00 น - 11.30 น.
ช่วงบ่าย เวลา 13.30 - 15.30 น.
ให้การรักษาตามวันและเวลาที่นัดหมาย